TSZ HAKKINDA

TÜRKİYE SPOR ZİRVESİ 2019
(Turkey Sports Summit 2019)

Türkiye Spor Zirvesi’nin birincisi  ‘Amatör Ruh Profesyonel Oyun’ vizyonu ile 26 Mart 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Beyazıt Kampüsü) gerçekleşmiştir ve 2.Türkiye Spor Zirvesi 27 Nisan 2019’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Ülkenin spor endüstrisindeki geleceğinin vizyoner bakış açısıyla şekilleneceğinin bilinciyle yetişecek sporcuların günümüz spor vitrini küresel rekabeti içindeki rolü hiç şüphesiz ki çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus gücünü sürdürülebilir ve yaygınlaştırılmış bütünleyici patlayıcı bir güce dönüştürüp bakanlık, yerel yönetimler, federasyonlar, spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve gönüllü birlikler aracılığıyla yeni nesil fikirler üreterek spor kültürü ekosistemi kurmalıdır.

Türkiye Spor Zirvesi’ Cumhuriyet tarihinin ve yeni Türkiye’nin farklı düşünen, fark yaratan, ülkesine değer katan, iz bırakan, yön gösteren ve çığır açıcı bir oluşumunun yansımasıdır.

Türkiye Spor Zirvesi’ 2018 yılında ilk kez düzenlenmiştir. Büyük bir istikrar ve özveri ile Türkiye’yi spor kültürü oluşmuş yarınlara ulaştırması hedeflenerek Spor Fabrikası Türkiye’ sloganı ile geleceğin spor alanındaki yenilikçi fikirlerine ev sahipliği yapmış olup aşağıdaki konu başlıklarını gündeme almıştır:

• “Bilimsel Gelişmelerin Sporla Entegrasyonu” (Açılış Oturumu),
• “Yerel Yönetimlerde Spor” (Panel),
• “Spor Kulüplerinde Kurumsallaşmanın Ekonomik Boyutu” (Panel),
• “Spor Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Sporda Sürdürülebilirlik Ekosistemi” (Panel),
• “Üniversitelerin Atak Gücü- Spor Bilimleri” (Panel),
• “Dijital Çağın Sportif Paradigması: E-Spor ” (Keynote),
• “Gelecekteki Spor Endüstrisi Vizyonunda İnovatif Altyapılı Teknolojik Spor Örgütleri” (Keynote),
• “Sporun Dünyaya Açılan Gözü: Basın ve Medya (Panel) gibi konu başlıklarında ortak uzlaşı sağlayacak bir organizasyon olmuştur.

Türkiye’nin global spor endüstrisi içindeki yerine fütürist ve bilimsel bakış açısının ülke sporunun marka değerine, kalkınması ve spor kültürünün yaygınlaşmasına fayda sağlayacağına gönülden inanan ‘Türkiye Spor Zirvesi’ teknik ekibi, dinamik kadrosunun inovatif ve yaşanabilir bir gelecek misyonu ile evrensel değerlere bağlılığı, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi üretimi, gelişime, değişime ve yeniliklere uyum sağlayan seçkin konu ve alanında özgün konuşmacıları, geleceği tasarlayan spor girişimcilerini, ileri görüşlü ve başarıyı deneyimlemiş yöneticileri ve sporcuları, spor sektörünün lider işletmecilerini oluşturacağı etkinin farkında olan ülke basınının uzman isimlerini katılımcılarıyla buluşturmuştur.

KİMLER KATILMALI ?

 • Üniversiteler,
 • Üniversite Öğrencileri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Federasyonlar,
 • Belediyeler,
 • Spor Markaları,
 • Spor Kuruluşları,
 • Spor Kulüpleri,
 • Spor Yöneticileri,
 • Antrenörler,
 • Sporcular.